Profesjonalnie i bezpiecznie.

Biuro usług księgowych i rozliczeń podatkowych
Andrzej Kępski

Jesteśmy obecni na rynku usług księgowych od 1993 roku

W ciągu naszej działalności zdobyliśmy doświadczenie, które poparte fachową wiedzą i znajomością obowiązujących przepisów pozwala oferować usługi na wysokim poziomie. Naszym podstawowym zakresem działalności jest obsługa firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Indywidualne podejście do każdego klienta pozwala na przygotowanie oferty dostosowanej do rodzaju prowadzonej działalności i ceny uwzględniającej jego możliwości.

Nasze usługi stanowią kompleksowe rozwiązanie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowej na potrzeby klienta, Urzędów Skarbowych, ZUS, Urzędów Statystycznych.podejście do każdego klienta pozwala na przygotowanie oferty dostosowanej do rodzaju prowadzonej działalności i ceny uwzględniającej jego możliwości.

Obsłużonych firm
0
Zadowolonych klientów
0
Lat doświadczenia
0

Aktualne wskaźniki (INFOR) na :

Obliczanie odsetek podatkowych (INFOR) na :

Zakres usług:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych

Prowadzenia księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

ewidencji ryczałtu

pełnej obsługi kadrowo-płacowej

 • udostępnianie danych księgowych klienta Urzędowi Skarbowemu i ZUS
 • pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej oraz spółki
 • pomoc w przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności, likwidacji firmy
 • oferujemy możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie
     ich do US
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • dokonujemy zapisów w PKP i R lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzimy ewidencje VAT
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe
 •  
 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A)
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)
 •  

Cennik usług:

Ceny świadczonych przez nas usług są negocjowane indywidualnie, a ich wysokość uzależniona jest od specyfiki działalności firmy podejmującej z nami współpracę.
 
 

Dopiero zaczynasz działalność biznesową?

A może właśnie myślisz o założeniu własnej działalności i nie wiesz od czego zacząć? Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci poprowadzić Firmę.

Formularz kontaktowy

Pomagamy w założeniu rachunku bankowego i uzyskaniu kredytu na rozwój firmy lub na potrzeby konsumenckie.