bg
1 2 3 4
shadow
Formularz kontaktowy
Nazwa firmy
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres email

Od kiedy działa firma
(miesiąc i rok: xx-xxxx)
   
Rodzaj działalności
Forma działalności gospodarczej
Forma księgowości
Forma opodatkowania
   
Firma jest płatnikiem vat Tak     Nie
Czy firma zatrudnia pracowników Tak     Nie
   
Liczba zatrudnionych na podst. umowy o pracę
   
Liczba zatrudnionych na podst. umowy o dzieło/umowy zlecenie
   
Miesięczna ilość generowanych faktur sprzedaży
   
Miesięczna ilość generowanych faktur zakupu
   
Obrazek
Tekst z obrazka